Carta de servicis

Última actualització: 30/1/2019

Carta de servicis de l’ “Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios” per la que informa els ciutadans i usuaris sobre els servicis que té encomanats, sobre els drets que els assistixen en relació amb estos servicis i sobre els compromisos de qualitat per a aconseguir la millora dels servicis públics que presta atenent a les demandes dels ciutadans i usuaris, prenent com a base el Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s’establix el marc general per a la millora de la qualitat en l’Administració General de l’Estat.

Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'esta pàgina, utilitze el cercador