Carta de servizos

Última actualización: 30/1/2019

Carta de Servizos da “Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios” pola que informa os cidadáns e usuarios sobre os servizos que ten encomendados, sobre os dereitos que lles asisten en relación con estes servizos e sobre os compromisos de calidade para conseguir a mellora dos servizos públicos que presta atendendo ás demandas dos cidadáns e usuarios, tomando como base o Real Decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración Xeral do Estado.

Si desexa localizar información relacionada co contenido desta páxina, utilice o buscador