Carta de Serveis

Última actualització: 30/1/2019

Carta de Serveis de l' “Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios” per la qual informa als ciutadans i usuaris sobre els serveis que té encomanats, sobre els drets que els assisteixen en relació amb aquests serveis i sobre els compromisos de qualitat per a aconseguir la millora dels serveis públics que presta atenent a les demandes dels ciutadans i usuaris, prenent com base el Reial decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat.

Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador